Hypoglykemi hos eldre

Hypoglykemi kan forårsake alvorlige helseproblem, forverre aldersrelaterte funksjonshemninger og svakheter. Målet med en feasibilitystudie som dette, er å undersøke om det er tilrådelig og praktisk mulig å samle nødvendige data for å få svar på et gitt forskingsspørsmål. Her er forskingsspørsmålet knyttet til problem med økt risiko for hypoglykemi - og så om en kan samle inn data ved bruk av kontinuerlig glukosemåling (CGM) og standardiserte spørreskjema til bruk for eldre hjemmeboende personer med diabetes type 2.

Artikkelen med spennende funn bør leses! https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-020-00754-3?fbclid=IwAR2_oeGK-IkWXEmdDqsVCCFHPRxT7Ti-_Q1cjJHjnjcxzAJGAKvzaWOITyE