Tarmscreening-programmet har fått egen nettside

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft skal etter planen sende ut de første invitasjonene høsten 2021. Innen utgangen av 2024 skal programmet bli landsdekkende. Dette blir det tredje screeningprogrammet for kreft i Norge og det første for menn. Man blir invitert første gang når man er 55 år, og screeningmetoden er en test for blod i avføringen.

Nettsiden www.tarmscreening.no. inneholder nyhetsoppdateringer og informasjon til både helsepersonell og potensielle screeningdeltakere.

Kreftregisteret ønsker med dette å gjøre fagmiljøene oppmerksomme på nettsiden og ønsker også tilbakemelding på innholdet. Ris og ros kan sendes til kommunikasjonsrådgiver på følgende mailadresse:

Therese.talmo-ronn@kreftregisteret.no.