Ingen endring av anbefalingene

Flere medlemmer og ledere har tatt kontakt med oss i forbindelse med regjeringens nye anbefalinger f.o.m 4. januar. Regjeringens nye tiltak gjelder samfunnet generelt, og for å ta ned sosial aktivitet i befolkningen. Dette for at tjenester som helsestasjonen skal kunne opprettholde normalt tilbud.

Det er derfor ingen endringer i anbefalingene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hjemmebesøk opprettholdes med de rådene som er gitt i desember (altså ringe på forhånd som en pre-screening).

Vi skal følge gjeldende anbefalinger fra FHI, oppdatert 1.desember 2020:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/helsestasjons--og-skolehelsetjenesten/?term=&h=1