Årets intensivsykepleier 2020 Aslaug Hjelseth

Kriteriene for å bli vurdert er:

  • Medlem av NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere
  • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år
  • Rollemodell for kollegaer og studenter
  • Høyt faglig engasjement
  • God klinisk erfaring

Alle avdelinger burde ha en Aslaug! 

Hun har et unikt, smittende og tydelig engasjement på mange områder, og er en vesentlig intensivsykepleiefaglig stemme i avdelingen.  Hvis en spør hvilken intensivsykepleier en hadde ønsket seg hvis en var pasient, ville de fleste svart Aslaug, og det gjelder alle fagområder. Alt ville vært på plass, samtidig som hun sørget for at alle rundt pasienten også ville fulgt opp.  Hun gir seg aldri før det beste for pasienten er gjort.  Aslaug nøler ikke med å ta opp ting.   

Hennes kliniske erfaring er lang. Utdannet intensivsykepleier 1986. Det har blitt mange pasient- og pårørende møter.  Denne erfaringen kombinert med evne til nytenkning og utvikling gjør henne til den rollemodellen hun er for alle. Kombinert med engasjement og en stayerevne de fleste kan misunne, gjør henne til en helt spesiell intensivsykepleier.  Den som får skryt av Aslaug, blir stolt.  

Hun har deltatt i flere kompetansegrupper, sist i smertegruppen i seksjonen, og tar initiativ til å formidle og forbedre smertebehandlingen i hele forløpet til pasienten, er pådriver til flerfaglige møter og å formidle nytt til alle. Undervisning, veiledning og opplæring til utallige studenter, kollegaer og sykepleiere på sengeposter har satt spor.  Noen ville kalt henne streng, men ved nærmere bekjentskap vil varme og omsorg være like fremtredende. De fleste blir veldig glad i Aslaug etter en opplæringsperiode.  

Hun gjennomførte klinisk stige for noen år siden, der hun avsluttet med oppgave om teamorganisering i intensivsykepleie. Hennes erfaring med denne organiseringen, ønsket hun å formidle til andre intensivavdelinger, hun var overbevist om at dette var til pasientens beste.  Hun forlot sin komfortsone og holdt foredrag, blant annet på Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i helse Sør-Øst.  Hun er modig også.   

Hun holder orden på det meste, også på teamet rundt pasienten og i avdelingen. Hun er full av energi, noen ganger litt i overkant, men det smitter og er dermed en viktig pådriver.  

Når hun ser mangler i seksjonen, er hun aldri sen om å hverken komme med forslag eller ta initiativ til endring.  Hun er en sentral stemme generelt i seksjonen. Fagutviklingsarbeidet er sjelden uten Aslaugs stemme. Hun har drevet med intensivfaglig utviklingsarbeid gjennom hele sin karriere som intensivsykepleier, alltid i klinisk arbeidde. 

Aslaug har stor omsorgsevne, også overfor personalet. Dersom noen er i trøbbel og vi andre lurer på om vi skal ta kontakt, har Aslaug oftest allerede sendt en hilsen.  Hun er til stede når noen trenger en utstrakt hånd, både privat og på jobb. Sosiale sammenkomster er hun også aktivt deltakende uansett om det er yngre eller eldre kollegaene som deltar. Hun bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.  Vi gruer oss til den dagen Aslaug skal tre av og gå over i pensjonistenes rekker.  Hun fikk årets «modig pris» fra oss på Postoperativ Aker for noen år tilbake, men hun kunne egentlig vært plassert i de fleste kategorier.