Endringer i folketrygdeloven – plikt til direkte oppgjør

Formålet med lovendringen er å gjøre hverdagen enklere for pasientene, helseaktørene og forvaltningen. Dette innebærer at pasientene ikke lenger kan legge ut for behandlingen de har fått, og søke refusjon fra Helfo i etterkant. På helfo.no kan du lese mer om lovendringen.
• De som allerede har direkte oppgjør med Helfo og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), kan fortsette som før. Dette gjelder de aller fleste.
• De som hittil har sendt krav i posten (papir, CD/minnepinne), skal benytte en ny tjeneste. Se helfo.no for mer informasjon om innsending av oppgjør.
• De som står uten avtale, bør snarest inngå avtale om direkte oppgjør slik at pasienten får dekning for behandlingen. Se helfo.no for mer informasjon om avtaleinngåelse.

Refusjonskravet skal sendes inn digitalt
Endringene medfører at helseaktørene må sende inn refusjonskravet digitalt. De fleste helseaktører gjør det i dag ved å sende refusjonskrav via Helsenettet. For de som har en gjennomsnittlig månedlig refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste.
Helfo sender fortløpende ut informasjon om dette alternativet til relevante helseaktører.
Det vil komme en forskrift som regulerer digital innsending.

Endringer i mønsteravtaler/kollektivavtale
Endringene i folketrygdloven vil medføre at kollektivavtale/mønsteravtaler kan fjernes eller eventuelt revideres. Helsedirektoratet kartlegger fortløpende behovet for endringer og ønsker dialog i det videre arbeidet.