Viktig avklaring fra helsedirektoratet angående helsestasjonstjenesten

Etter helsedirektoratets avklaringer med FHI fremgår det at regjeringens nye tiltak om å ta ned sosial aktivitet i befolkningen gjelder for samfunnet generelt. Tjenester ved for eksempel helsestasjoner forventes derfor å opprettholde sine tilbud som normalt. Det er fremgår ingen endringer i anbefalingene for svangerskapsomsorgen i helsestasjonstjenesten. Hjemmebesøk skal opprettholdes med de rådene som er gitt i desember 2020 (henvendelser vedrørende oppmøte bes ringe på forhånd som en pre-screening).