"Tett på men ved siden av" Landskonferanse i kreftsykepleie 2021

Vi ønsker dere velkomne til inspirerende og faglig spennende dager i Kristiansand.

Ønsker du å bidra på konferansen?

Komiteen ønsker å invitere deg til å delta med et foredrag, eller fremvisning av et prosjekt i vår posterutstilling. Send oss ditt abstract innen 1. mars 2021.