Stipend til faggruppemedlemmer

Styret i faggruppen ønsker å dele ut totalt fire stipend til fagutvikling innenfor nyrefaget à 6000 kr. Vi deler ut to stipend på våren, og to deles ut på høsten.

Krav til søknad:

 • Kurset/seminaret du ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget.
 • Du må levere et referat i etterkant som vi kan publisere i nyrenytt.
 • Du må være ajour med kontingenten på ditt medlemskap i NSFFNS, og må ha vært medlem i minst tre år.
 • Du må bruke stipendet innen ett år fra tildeling.
 • Du må legge ved et kostnadsoverslag av reiseutgifter med søknaden.

Det er viktig å ha avklart med arbeidsgiver om du får permisjon for å delta på det arrangementet du søker stipend til, og om du evt. får dekket noen av utgiftene.

 • Søknadsfrist 1. mai og 1. november.
 • Søknad sendes til: nyresykepleiere@outlook.com
 • Stipendmottaker kan ikke motta nytt reisestipend før etter minst 4 år.

Tildeling av midler:

 • Den som tildeles stipend skal levere regning med originalkvitteringer.
 • Den enkelte får utbetalt den sum man har originalkvitteringer på, inntil kr. 6000,-
 • Regningen skal sendes økonomiansvarlig i NSFFNS når reisen er gjennomført og senest 1 måned etter dette.
 • Stipendet utdeles etterskuddsvis når originalkvitteringer er mottatt av økonomi ansvarlig.
 • Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og arbeidssted.