NSF Students høstkonferanse 2019

Hva er høstkonferansen?

Alle fylkesrepresentanter, lokallageledere og NSF Students styre deltar på to årlige tillitsvalgtkonferanser. Den ene er høstkonferansen. Dette er første samling etter årsmøtet som arrangeres i juni hvert år, derfor legges det mye vekt på opplæring under denne konferansen.

Hva skjedde under høstkonferansen?

Konferansen fant sted fra torsdag 19. - søndag 22. september 2019. Vi brukte første dag i et konferanselokale i Oslo sentrum. Her fikk de blant annet innføring i NSFs landsmøte som fant sted november 2019. I tillegg til at alle seks lederkandidatene fikk presentert seg selv.

Vi dro så videre opp til Geilo for resten av konferansen. Her fikk de en innføring i de ulike rollene de har, og hva de kan gjøre for sykepleierstudentene ved sitt studiested.

I tillegg fokuserte vi mye på hvordan vi kan bli mer synlig for studentmedlemmene våre.

Høstkonferansen til NSF Student er også veldig gøy! I tillegg til at du får opplæring og kursing, har vi sosiale aktiviteter hvor du både blir kjent med medstudentene dine fra andre skoler. Samt læring på en gøyal måte.