Guidelines

Guidelines fra European Society of Cardiology (ESC)

Guidelines fra European Society of Cardiology (ESC) har til hensikt å presentere oppsummert, relevant og evaluert tilgjengelig kunnskap med mål om at best mulig beslutningstaking blir gjort i klinisk praksis.  Målgruppen er leger og spesialsykepleiere i kardiologi.

 

Nye guidelines for behandling av STEMI

I sommer ble nye retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) publisert, også denne internasjonale retningslinjen har bidragsytere fra det norske kardiologiske miljøet, denne gangen ved professor Sigrun Halvorsen. Halvorden har oppsummert noen av de viktigste endringene i en artikkel i Dagens medisin. Les artikkelen via denne linken.

De nye retningslinjene i sin helhet kan leses via denne linken.

 

Forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her

 

Be Guidelines Smart!

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.

Nasjonale retningslinjer, prosedyrer og informasjonsmateriell

Linker til nasjonale retningslinjer og informasjonsmateriell innen hjerte- og karsykdom.