Hedmark og Oppland

Årsmøte 02.2019

Årsmøte Februar 2019

Reisebrev og sommerhilsen

Vi i styret ønsker alle en riktig god sommer til alle medlemmer!

Styret i NSF-LKS Hedmark og Oppland

Styret i Hedmark og Oppland 2018

Leder: Elin Furuseth
elin.furuseth@ntnu.no Sykehuset Innlandet, Hamar og NTNU i Gjøvik

Nestleder og sekretær: Liv Nordhaug, Sykehuset Innlandet Hamar,  liv_n87@hotmail.com

Kasserer: Marit Bue, Sykehuset Innlandet Elverum. maritbue@yahoo.no

Styremedlem: Mikael German, Sykehuset Innlandet Lillehammer, mikaelgerman@hotmail.com

Styremedlem; Steffen Østli, Sykehuset Innlandet Gjøvik, 

Styremedlem: Sebastian Hjelmtvedt, Sykehuset Innlandet Gjøvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om lokalgruppa i Hedmark og Oppland

Denne lokalgruppen representerer medlemmer i Hedmark og Oppland. Vi tilstreber å ha styremedlemmer fra alle sykehusene i fylkene, og har klart det i stor grad selv om Hedmark siden er mest representert i medlemsmassen. I dag er sykehusene på Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Hamar representert i styret. Uavhengig av geografisk tilhørighet har vi hatt faglig engasjerte styremedlemmer med et hjerte som slår ekstra for hjertepasientene.

 
Ved de sykehusene vi ikke har styremedlemmer, har vi kontaktpersoner som fungerer som bindeledd mellom styret og de lokale medlemmene.
Vi ønsker at alle engasjerte sykepleiere i fylkene våre er delaktige på facebooksiden vår NSF-LKS Hedemark og Oppland
Mye av informasjonen fra styret til medlemmer går via mail. Vil dere ha kontakt med oss,kan dere ta direkte kontakt med noen i styret, mail adresse til leder er: elin.furuseth@ntnu.no
 

NSF-LKS Hedmark og Oppland arrangerte fagdag i Brumunddal 5.februar 2014

Det er med stor glede, og ikke lite stolthet at styret i NSF-LKS Hedmark og Oppland hvert år inviterer til fagdag der hjertet er i fokus!

I år var det 40 sykepleiere som møtte i Brumunddal, flest var det fra Sykehuset Innlandet, men vi hadde også deltakere fra rehabiliteringssenter i området.

Vi legger vekt på et allsidig program som skal fenge sykepleiere fra akuttmottak, sengeposter, intensivavdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten. 

 

På årets fagdag fikk deltakerne høre om takutsubocardiomyopati. En dyktig kardiolog fra Elverum, Trude Grønvold, redegjorde for denne spesielle formen for hjertesykdom.
Et ønske fra oss i styret var å sette fokus på informasjon til hjertepasienter, noe vi ser er utfordrende i en travel hverdag. Her stilte spesialsykepleier Torhild Sørum fra SI Gjøvik opp med et foredrag om kvalitetssikring av informasjonen til hjertepasientene.

For å fortsette med rehabilitering av hjertepasienter så hadde vi invitert leder av Ressurssenteret for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, Hanne Aandstad til å snakke om hvordan det står til med rehabiliteringstilbudet i vårt distrikt.

Etter lunsj hadde vi en lang økt med brystsmerter – alltid hjerteinfarkt? Nå var det en kardiolog fra SI Gjøvik – Olve Skjetne som holdt dette foredraget. Dette var meget praktisk og pasientnært ved at han fokuserte mye på hvilke symptomer som kjennetegner de coronare brystsmertene.

Avslutningsvis hadde vi et innlegg om medisinsk yoga. På intensivavdelingen på SI Hamar jobber intensivsykepleier Mitra Kiandad som også er utdannet yogainstruktør. Hun holder kurs i medisinsk yoga, og har erfaring med effekten yoga kan ha på mennesker med hjerterelaterte sykdommer. Hun ledet oss gjennom noen yogaøvelser som ga energi og ro.
En fin avslutning på  fagdagen!

Vi i styret for lokalgruppen takker for oppmøte, og takker igjen velvillige foredragsholdere som stiller opp for oss! Å se utover en forsamling med fornøyde kursdeltakere gir virkelig energi til å jobbe videre med neste års program.

 

 

Med hjerte i fokus 2014

NSF-LKS Hedmark og oppland arrangerer temadag for sykepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten i Sykhuset Innlandets lokaler i Brumunddal onsdag 5.februar 2014.

Invitasjon og program. Med hjerte i forkus 5.februar 2014

Bindende påmelding sendes på mail til nsf-lks-hed-opp@live.no
Pris: Kr 300,. for LKS-medlemmer. Kr 400,- for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist er 25.januar,