Hedmark

Lokalstyret NSFLIS Hedmark 2019

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Hedmark hadde 119 medlemmer pr 01.01.2019.

 

NSFLIS Fagkongress 2019

NSFLIS Hedmark er medarrangører under årets fagkongress!

Se www.intensivkongress.no for nærmere info