Helsesøstre

NSF mener:

  • Det må øremerkes midler og innføres lokal bemanningsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjeneste
  • Det må opprettes et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsesøsters kompetanse

Brosjyren om spesialistgodkjenning (helsesøsters kompetanse) er et godt hjelpemiddel for å beskrive helsesøsters kompetanse og arbeidsfelt.

Debatt i BT om skolehelsetjenesten

LaH NSF har skrevet et tilsvar på et innlegg fra en psykologistudent som mener at skolehelsetjenesten ikke er løsningen og at helsesøster ikke har nok kompetanse

Hvor er helsesøster?

Bare 1,4 prosent av landets skoler har helsesøster til stede hver dag. Og det er store forskjeller i tilbudet rundt om i landet. Det viser en ny kartlegging av helsesøsterbemanningen i skolehelsetjenesten, som i dag er publisert i Sykepleien forskning.

Gjennomslag for øremerking

Helseøstre og jordmødre kan glede seg over at det i budsjettforliket er bestemt at den øremerkede tilskuddsordningen til helsestasjon og skolehelsetjenesten skal styrkes med 100 millioner kroner for 2016.

Kjønnsnøytrale titler

NSFs landsmøte 2015 vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for kjønnsnøytrale titler for de spesialsykepleiere som ikke har dette.

Satte dagsorden i Arendal

Under Arendalsuka satte Sykepleierforbundet nasjonal dagsorden for sine saker.

Vil ha bemanningsnorm

- Vi må få på plass en lokal bemanningsnorm. Det var noe av budskapet fra leder i LaH NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, da hun møtte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Nasjonalt kompetanse - og utviklingssenter

En tverrfaglig prosjektgruppe i regi av LaH NSF har utarbeidet en plan- og ideskisse til opprettelse av et Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. NSF har finansiert arbeidet gjennom prosjektmidler.

Sykepleiere er eksperter