Heltidsbarometer

Svært mange utlyste sykepleierstillinger er deltid. NSFs heltidsbarometer lages av Retriever, på bakgrunn av sykepleierstillinger som lyses ut på nav.no. Tallene blir oppdatert hver måned fremover. 

48 prosent heltidsstillinger utlyst

Fra 1. februar til 31. desember 2017 lyste norske kommuner ut 9468 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 5469 stillinger, også her var 48 prosent av stillingene heltid.