Hordaland

Lokalstyret NSFLIS Hordaland 2018

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Hordaland hadde 233 medlemmer pr 01.01.2018.