Hordaland

Er du veileder eller er du interessert i veiledning?

Vi arrangerer workshop for interesserte!

Foredrag av Gry Bruland Vråle

 

Veileder, psykiatrisk sykepleier og

Førstelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo.

 

Medforfatter til bøkene

” Sykepleiefaglig veiledning” og ” Mangfold i faglig veiledning”

 

Tema for kvelden:

•Nå aktuell med ny bok: «Veiledning når det røyner på «
•Forelesning med fokus på veiledning i krevende og komplekse arbeidssituasjoner
•Øvelse i små grupper
•Refleksjon

Torsdag 8. oktober 2015, Kl. 19.00- 22.00

Sted: HiB, Kronstad, Rom D111

Pris: Medlemmer av NSF sin Faggruppe for Veiledere: gratis

Andre: Kr. 150

Lokal faggruppe for veiledere i Bergen og Hordaland

Hensikten med den lokale faggruppen var å etablere et møtested for engasjerte veiledere.