Hovedavtalen

Om hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer hvordan partene skal opptre overfor hverandre.
Med andre ord - den angir kjøreregler for samarbeidet på alle nivåer i virksomheten.

Hovedavtale mellom spekter og Unio 2018 til 2021

Ny hovedavtale mellom Spekter og Unio for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 finner du her.

Hovedavtale Spekter-Unio 2013-2016

Unio og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om ny hovedavtale for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016.

Avtalen innebærer en forbedring for tillitsvalgtes permisjonsrett når de går inn som lønnede tillitsvalgte. Prosedyrereglene i forbindelse med omlegging av drift er også forbedret.

Endringene fremkommer av vedlegget: Hovedavtale 2013-2016 Spekter.PDF