Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer hvordan partene skal opptre overfor hverandre, med andre ord – kjøreregler - for samarbeidet på alle nivåer i virksomheten. Hovedavtalen fastsetter regler for hvordan tillitsvalgt og arbeidsgiver i fellesskap skal bidra til et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass.

Hovedavtalen for KS 1.1.2010 - 31.12.2013

Hovedavtalen mellom KS og NSF for perioden 1.1.2010 - 31.12.2013

I forbindelse med revisjon av Hovedavtalen i tariffområdet KS har partene sentralt utarbeidet et B-rundskriv 4/2010.
Rundskrivet gir utrykk for felles forståelse av enkelte bestemmelser i avtalen og anbefalt praktisering. Hovedavtalen, protokollen og B-rundskrivet må leses i sammenheng.