Hovedavtalen

Hovedavtalen i Staten

Hovedavtalen i staten regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt.