Hovedavtalen

Om hovedavtalen i Virke HUK-området

Hovedavtalen mellom Virke og NSF regulerer hvordan partene skal opptre overfor hverandre, med andre ord "kjøreregler" for samarbeidet på alle nivåer i virksomheten.

Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.