Hovedavtalen

Hovedavtale mellom NHO og NSF

Rikslønnsnemnda avsa 11.5.2010 en kjennelse som blant annet innebærer at Norsk Sykepleierforbund har et partsforhold med NHO gjennom en hovedavtale. Ved at NSF er part i denne hovedavtalen, har NSFs tillitsvalgte i de virksomheter som er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og NSF, formaliserte rettigheter til medbestemmelse gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger. Det betyr blant annet at NSFs tillitsvalgte skal delta i lokale forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår.

Hovedavtale mellom NHO og NSF.pdf