Hovedtariffavtalen

HTA

Hovedtariffavtalen 2014 - 2016

Hovedtariffavtalen 2012 - 2014

* På side 43 under punkt 3.3.2 Andre ledere – avlønning er teksten i nest siste setning i første avsnitt falt ut: ”Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5 med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen dato for iverksetting.»  

Hovedtariffavtalen 2010 - 2012