Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtaler

Hovedtariffavtalen i Staten (pdf) for tariffperioden 2016 - 2018

Hovedtariffavtalen i Staten (pdf) for tariffperioden 2014 - 2016

Hovedtariffavtalen i Staten (pdf) for tariffperioden 2012 - 2014. Revidert 01.05.13.

Hovedtariffavtalen i Staten (pdf) for tariffperioden 2012 - 2014

Hovedtariffavtalen i Staten (pdf) for tariffperioden 2010 - 2012.

Hovedtariffavtalen i staten (pdf) for tariffperioden 2008 - 2010.


Se lenke til Kommunal- og moderniseringsdepartementet side.