Hvem er BSF

Etterspørsel etter spesialkompetanse

Etterspørselen etter spesialkompetanse innen barnesykepleie og nyfødtsykepleie er høy nå, og vurderes å være enda høyere i fremtiden

Å jobbe med premature, syke nyfødte, barn- og unge er spennende, utfordrende, og samtidig et krevende område. Når du er sykepleier på nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger er foreldrene og barnets familie like mye i fokus som barnet. Det er dette som utpeker seg og som kjennetegner nyfødt, barne-og ungdomsavdelingenes arbeidsmetoder.

Barnesykepleierforbundet mener at spesialistutdanningen barnesykepleier og nyfødtsykepleie bør være obligatorisk for flere sykepleiere på nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger. Sykepleiere på disse avdelingene tilbys enorme muligheter for utvikling. Det er mange kliniske utviklingsbaner på landets nyfødt, barne- og ungdomsklinikker og i økende grad i primærhelsetjenesten. Man kan også ta en mastergrad og doktorgrad. Sykepleiere som blir barnesykepleier og nyfødtsykepleiered får et utall av profesjonelle roller å velge mellom.

Barnesykepleierforbundet NSF

 

Barnesykepleierforbundet NSF  er en sammensluttning av Barnesykepleiere, nyfødtsykepleiere, spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med premature, syke nyfødte, barn og unge og deres familie inkludert søsken. BSF fremmer behove for en profesjonell utvikling av yrket på veiene av sine medlemmer gjennom å.

  • arbeider ut fra FN barnekonvensjon om barnets rettigheter

  • arbeider ut fra lovverket knyttet til barns rettigheter i helsetjenesten.

  • fremmer forskning, utvikling og utdanning innen BSF fagfelt.

  • fremmer samarbeid mellom andre samarbeidspartnere innen BSF fagområde.

  • bidra til samhold og fellesskap.

  • Deltar i internasjonalt samarbeid.