Tidsskrift for helsesøstre

Tidsskrift for helsesøstre kommer ut med 3 utgaver pr. år og skal inneholde et bredt spekter av faglige artikler, presentasjon av lokale og nasjonale prosjekt, informasjon fra sentrale myndigheter osv. Vi ønsker med fagbladet å oppmuntre og stimulere primært helsesøstre og helsesøsterstudenter  til å skrive faglige artikler. Vi tar gjerne også artikler fra andre bidragsytere.

Leveringsfrister 2014 er:

Helsesøstre nr. 1

2. januar: leveringsfrist for artikler og annonser

6. februar: Bladet sendes til abonnentene

Helsesøstre nr. 2

15. mai: leveringsfrist for artikler og annonser

19. juni: Bladet sendes til abonnentene

Helsesøstre nr. 3

11. september: leveringsfrist for artikler og annonser

16. oktober: Bladet sendes til abonnentene

Du kan lese om artikkelstørrelse, innsendingsfrister med mer her:

Informasjon om artikler.docx

Tips til artikkelforfatter

Redaksjon: Redaksjonsarbeidet går på omgang mellom fylkesgruppene, med leder av LaH NSF som ansvarlig redaktør. Se egen artikkel for oversikt over redaksjonskomiteer.

Informasjon til annonsører

Helsesøstre er LaH NSFs (Landsgruppen av Helsesøstre) sitt fagblad og kommer ut med tre utgaver i året. Faggruppen har 3100 helsesøstre som medlemmer, og alle får tidsskriftet tilsendt. I tillegg har vi høyskoler, institusjoner og enkeltpersoner som abonnenter. Opplag er pr. desember 2012 på 3200.

Oversikt lokale redaksjonskomiteer

Oversikt over hvilke fylker som har redaksjonskomite for kommende utgivelser.

1-2014: AKERSHUS

2-2014: BUSKERUD

3-2014: SOGN OG  FJORDANE

1-2015: VEST-AGDER

2-2015: VESTFOLD

3-2015: ØSTFOLD

1-2016: MØRE OG  ROMSDAL

2-2016: HEDMARK

3-2016: TELEMARK