Helsesøsterkongressen 2013 - foredrag

26.04.13

Her finner du kompendiet fra kongressen, samt de presentasjonene vi har fått tillatelse til å publisere.

Generalforsamling 2012

21.05.12

Her finner du protokoll fra GF 2012, Vedtatt Handlingsplan samt presentasjonen som ble gitt under selve GF.

Resolusjon oversendt helseministeren

07.05.12

Generalforsamlingen vedtok 25. 04.12 en resolusjon om barn og unge i samhandlingsreformen. Vi etterspør satsingen på barn og unge og deres foreldre og peker på at de i liten grad omtales eller trekkes med i arbeidet med lokale avtaler. Resolusjonen er oversendt helse- og omsorgsminster Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Resolusjon 2012

Helsesøsterkongressen 2012 - foredrag

29.04.12

Her finner du de presentasjonene som ble holdt under årets helsesøsterkongress, og som vi har fått anledning til å publisere.

Helsesøsterkongressen 2011 - foredrag

27.04.11

Her finner du kompendium, åpningsinnlegg og foredrag/presentasjoner som vi har fått tillatelse til å publisere. Foredragene vil bli publisert fortløpende etter hvert som de mottas, derfor vil du ikke finne alle her med en gang.

04.12.13

Helsesøsterkongress 2014 i Stavanger

MELD DEG PÅ HELSESØSTERKONGRESSEN 2014! 1.MARS ER FRIST FOR BILLIGSTE PRIS.

Du kommer til registreringsskjema her: Påmelding

Har du spørsmål til påmeldingen kontakter du booking@stavanger-forum.no eller tlf. 515 98 181

I registreringsskjemaet ligger det lenker til program og nærmere informasjon om kongressen. Du finner også programmet her: HK2014-program

Vil du bidra med poster, kan du lese mer om det her Poster-Abstracts

Ved øvrige spørsmål (som ikke omhandler selve påmeldingen) kan du kontakte lise.goransson@stavanger.kommune.no eller tlf. 450 36 081.

05.12.12

Årets helsesøster, gylne penn og æresmedlemskap

LaH NSF har tre utmerkelser som kan tildeles medlemmer. Frist for å foreslå kandidater er 1.mars hvert år. Du kan lese mer om kriterier og hvor forslag skal sendes her:

Utmerkelser