Liten logo 300 dpi RGB.jpg

eHelsekonferanse på Hamar 2014

Norsk Sykepleierforbund, faggruppe for eHelse og faggruppe for Sykepleie i geriatri og demenes arrangerer konferansen "eHelse og innovasjon for morgendagens helsetjenester"  12. og 13. juni 2014.

16.04.14

Årsrapport for Vestfold

Årsrapport for 2013

15.04.14

søknad om reisestipend

Søknad om reisestipend Møre og Romsdal

15.04.14

Seminardager 2014

Frie foredrag og posters

15.04.14

Kontingent 2014

Vær oppmerksom på at giro for betaling av kontingenten 2014 er sendt ut per e-post med Norsk Sykepleierforbund som avsender.

Marsjering 1. mai.jpg
15.04.14

1. mai med NSF Oslo

Tradisjonen tro inviterer NSF Oslo til 1. mai frokost i Sykepleiernes Hus, Tollbugt. 22.

Prosjektgruppen Øyane Magnet Sykehjem (2).jpg
15.04.14

Øyane sykehjem - regionens magnet?

Øyane sykehjem i Stavanger går foran i systematisk kvalitetsarbeid.  Inspirert av den amerikanske Magnet-tenkningen arbeider de med å utvikle standarder innenfor områder som arbeidsmiljø, opplæring av nyansatte, tverrfaglig samarbeid og kompetente sykepleieledere.  Les mer i vedlegget under.

Forside - NSF Lokalen 1-2014.png
15.04.14

NSF Lokalen - april 2014

Hr kan du lese vårnummeret av NSF Lokalen.  Invitasjon til NSF Rogalands 100-årsjubileum, oversikt over studenters lønns- og arbeidsvilkår, egen sykepleieklinikk i Stavanger, trainee-program i Helse Fonna og Øyane sykehjem som regionens magnet er blant de mange spennende artiklene

14.04.14

Årsrapport for Hedmark

Årsrapport for 2013

Referat styremøte 05.03.14

Det ble holdt styremøte 05. mars 2014 i Bergen i forbindelse med årets Hudseminar.

14.04.14

Invitasjon til den internasjonale sykepleierdagen

Akershus universitetssykehus og Norsk sykepleierforbund samarbeider om markeringen av den internasjonale sykepleierdagen, 12. mai 2014.

Referat fra styremøte 06.01.2014


Det ble holdt styremøte i Oslo 06. januar 2014.
Noen av sakene var: Møte mellom faggruppen og våre samarbeidspartnere som Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF).  Ønske om å få til et seminarsamarbeid med Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV).

 

13.04.14

Nyhetsbrev april 2014.

Hva skjer fremover?

13.04.14

Påmeldingen til Nordisk kongress i Karlstad 5-6 sept. 2014 har åpnet!

Klikk deg inn på fanen seminarer så ser du linken hvor du kan klikke deg videre for å komme til påmeldingen. Vi i styret håper så mange som mulig har anledning til å delta.

13.04.14

Nordisk kongress 5-6 sept. 2014 - Karlstad

Følg linken for påmelding via den svenske ØNH-faggruppens hjemmeside:

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Specialistforeningen-for-Oron--Nas-och-Halssjukskoterskor/Nordisk-Kongress-2014/

Vi i det norske ØNH-styret håper så mange som mulig kan delta på dette spennende arrangementet.

Gunhildmedlogo.jpg
12.04.14

Neste stopp - Framtida

Og framtida, den må vi vere med å forme, alle som ein.

Vi har ei god folkehelse her i landet. Dette har vi tal på, bl. anna på grunn av at folkehelseinstituttet overvåkar folkehelsa. Alle kommunar kan finne informasjon om folkehelsa i akkurat si kommune,  - følgje med utvikling over tid, og slik  sette inn riktige tiltak, og bidra til å skape ei god framtid for sine innbyggjarar.

 At vi har god folkehelse ser vi også i det  at vi har fått ein betrakteleg høgare levealder dei siste åra, men på grunn av  alle livsstilssjukdomane som vi har pådratt oss i dei siste tiåra, er det framleis mykje arbeid att   for at folkehelsa skal bli enno betre. Her har alle  og ein kvar av oss eit sjølvstendig ansvar.

Klikk på overskrifta og les heile kronikken.

1-15 av 999 | Neste 15 Siste 9