Nytt fylkesstyre.JPG
01.06.11

Fylkesstyre 2011

Fylkesstyre i NSF Buskerud ble valgt på fylkesmøte i mars 2011 og består av: Linda Lavik, Gunn Kjersti Westerlund, Olveig Engene, Wenche Rognstadbråten, Kjersti Juveli, Hilde Arnesen, Hilde Steen Jørgensen, Kristin Sundet (1. varamedlem).  I tillegg deltar leder av lokalt fagforum Margrethe Solbraa Bay og en studentrepresentant.

Linda fylkesleiar.JPG
10.03.11

Linda Lavik er ny fylkesleder

På fylkesmøte i NSF-Buskerud mandag 7. mars ble det valgt ny fylkesleder og nytt fylkesstyre for 4 år. Det var nesten 100 deltakere på fylkesmøtet. De fleste kommuner og alle sykehusene stilte med delegater. Linda Lavik ble valgt som ny fylkesleder og Kjersti Westerlund ble valgt som nestleder. Det ble  valgt et flott fylkesstyre med representanter fra hele fylket.

bilde fylkesstyre 2010.JPG
14.01.11

Sakslister fylkesstyremøter 2010 og første halvår 2011

Fylkesstyret i NSF-Buskerud har hatt møter på følgende datoer: 24. januar, 24.februar, 30 april og 19. mai 2011. Sakslistene er egne vedlegg

11.08.10

Fylkesstyret i Buskerud

Fylkesstyret er øverste organ i NSF Buskerud. Fylkesstyre består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg inngår medlem og varamedlem fra studentmedlemmene i fylket. Leder av lokalt fagforum møter i fylkesstyre med uttale og forslagsrett.

16.03.07

Nytt Fylkesstyre valgt 15.mars 2007 -2011

Vellykket fylkesmøte med valg av nytt fylkesstyre og landsmøtedelegater. Fylkesstyret skal fungere fram til 2011, da det blir nytt valg.