Kontaktinformasjon


Fylkesleder (20. mai 2015 - 20. november 2015):
Kari Værnes Fiske, tlf 73536533

Rådgivere:
Borghild Bibbi Kirkebak, tlf 73536534
Marie Louise H. Nancke, tlf 73536535

Administrasjonssekretær:
Heidi Thoresen, tlf 73536532

 

NSF Sør-Trøndelag
Beddingen 8
7014 Trondheim

Tlf: 02409
Fax: 73536531

 

Åpningstider:
15. september t.o.m. 14. mai:
08.00 - 15.45
15. mai t.o.m. 14. september:
08.00 - 15.00

 


Kontaktpersoner

Fylkesleder
Knut Jørgen H. Rotabakk
Telefon: 73 53 65 33
Mobil: 909 38 320
Epost: Knut.Jorgen.H.Rotabakk@sykepleierforbundet.no
Rådgiver
Borghild Kirkebak
Telefon: 73 53 65 34
Epost: borghild.kirkebak@sykepleierforbundet.no
Rådgiver
Marie Louise H. Nancke
Telefon: 73 53 65 35
Epost: marie.h.nancke@sykepleierforbundet.no
Administrasjonssekretær:
Heidi Thoresen
Telefon: 73 53 65 32
Epost: heidi.thoresen@sykepleierforbundet.no