Siw Øfsgård Heimdal.JPG

Nyvalgt fylkesstyrerepresentant fra faggruppene

26.01.15

Siw Øfstegaard Heimdal ble nyvalgt fylkesstyrerepresentant fra fagruppene.

Interimstyre til ny lokal faggruppe NLAS Vestfold og Telemark.JPG

Ny faggruppe for akuttsykepleiere

02.09.13

Telemark og Vestfold har sammen etablert lokal faggruppe for akuttsykepleiere.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1295166/Etablering-av-ny-lokal-faggruppe-for-akuttsykepleiere

nsf telemark.jpg

Lokale faggrupper i Telemark

24.02.12

Du trenger ikke være spesialsykepleiere for å være medlem i NSF faggrupper. Medlemskap i faggruppe gir mange fordeler. Sjekk ut på nettsiden hva faggruppen innen det området du arbeider  kan tilby deg.

Sylvi Pedersen og Helga Sogn Plassen

Felles representant for faggrupper valgt

24.02.12

På møtet 7. februar ble Helga Sogn Plassen valgt til å represntere faggruppene i fylkesstyret.

På møtet var det blant annet gjennomgang av Landsmøtevedtak som har betydning for faggruppene og informasjon om aktiviteter i 2012. Referatet ligger som vedlegg på denne siden.

LPS-logo500bred2.jpg
24.07.12

NSF faggruppe for psykisk helse og rus

Nå har faggruppa for sykepleiere innen psykisk helse også blitt faggruppe for sykepleiere i rusomsorg. Psykisk helse og rus er ofte relatert til hverandre og sykepleierne står ofte i felles utfordringer. Derfor ønsker faggruppa å favne begge fagfelt.

24.02.12

Lokallag for NSF ledere NSFLSL

Sykepleieledere.gif (180 bredde)

I 2011 ble det etablert lokallag for sykelpeier-ledere. NSF Telemark håper at denne gruppen kan bidra til et ledernettverk som vil styrke sykepleiere i lederposisjoner.Mer informasjon om NSF LSL

 14. mars 2012: Årsmøte på STHF (konferansesenteret) se vedlegg

sylv p.jpg
24.02.12

NSF faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens NSF/FGD

Logo NSFs faggruppe sykepleiere i geriatri og demens (320 x 240)

NSF faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens har ca 65 medlemmer i Telemark.
Lokallagsleder er Anne Lise Svanlund

Les mer om faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Årsmøte 2012 arrangeres i Porsgrunn 29/3-2012 Sted: Borgehagen bo og behandlingssenter

05.08.10

NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere LOS

Operasjonssykepleiere.gif (Kampanje 230)

Leder av lokal faggruppe for operasjonssykepleiere i Telemark er Tone Bratteklev. Faggruppen har 62 medlemmer. Mer informasjon om faggruppen på NSF LOS nettside

04.08.10

NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere

Logo NSFLIS Telemark.png (160 x 120)

Leder i NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere i Telemark er Kari Helga Øygarden

Årsmelding 2009 for NSFLIS - se vedlegg

Les mer om faggruppen for intensivsykepleiere 

04.08.10

Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF ALNSF

 

logo120.bmp (90 bredde)

Lokallgsleder er Krister Marx.  Årsmelding 2011 for faggruppen: se vedlegg

Les mer om faggruppen ALNSF

 

04.08.10

Landsgruppe av helsesøstre NSF

 

logo lah tekst (160 x 120)

Landsgruppen av helsesøstre NSF har ca 110 medlemmer. Leder er Lilian Olsen Opedal.
Årsmelding fra 2008 og oversikt over styret 2010 - se vedlegg

Les mer om Landsgruppa av helsesøstre NSF

07.04.10

Andre lokale faggrupper Telemark

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med lokal faggruppeleder eller NSF fylkeskontor dersom du lurer på noe angående faggruppene i Telemark