Hovedorganisasjonen Virke gammelHovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Virke har om lag 12000 bedrifter som medlem. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsestjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området.

Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 3000 medlemmer innenfor HUK-området. Medlemmene er ansatt i ulike virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler og Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner eller Barnehager.

Følg årets tariffoppgjør innen tariffområdet Virke.