Info om faggruppen

Suppleringsvalg 2018

Medlemmer i Jordmorforbundet NSF kan nå avlegge stemme i suppleringsvalget. Du gjør det ved å svare på tekstmeldingen (SMS) du har mottatt. STEMMEFRIST ER 22.10.18

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundets landsstyre består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen. Her finner du bilder og kontaktinformasjon til styret

Jordmorforbundet NSF - hva gjør vi?

Sammen er vi sterkere! Jordmorforbundet får gjennomslag for jordmorsaker. Som medlem i en av Norges største fagorganisasjoner er du trygg i NSF. Jordmorforbundet NSF bidrar til jordmorfagets utvikling og identitet - les mer om hvorfor jordmorforbundet NSF er den beste organisasjonen for jordmødre i Norge!

Lokalgrupper

Jordmorforbundet har lokalgrupper i de fleste fylker. Her finner du kontaktinfo til de ulike lokalgruppelederne eller kontaktpersoner i fylkene, og i boksen til høyre (under ved mobil) finner du din egen kontaktperson i landsstyret

10 gode grunner til å bli medlem!

Lurer du på hvorfor du bør bli medlem i Jordmorforbundet NSF? Da må du lese dette!

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Henriksen: 922 20 668
Jordmorforbundets logo og pressebilde for nedlasting

Medlemsfordeler i Jordmorforbundet NSF

Som medlem i Jordmorforbundet NSF får du mange medlemsfordeler svært få organisasjoner kan konkurrere imot.

Landsstyrets kontaktpersoner for regionene

I Jordmorforbundet NSF ønsker vi at det skal være kort vei mellom det enkelte medlem og landsstyret. Vi har lokalgrupper i de fleste fylkene og vi har nå i tillegg fordelt de ulike regionene/ fylkene på landsstyremedlemmene, slik at medlemmene og lokallagene vet hvem de bør kontakte ved spørsmål og henvendelser.

Resolusjoner

På hver generalforsamling vedtar Jordmorforbundet NSF en eller flere resolusjoner. Dette er fellesuttaleleser som skal sammenfatte hva medlemmene mener/ har blitt enige om på generalforsamlingen/ møtet. Her kan du lese jordmorforbundets resolusjoner

Lokalgruppenes verktøykasse Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mange lokallag ønsker tips og hjelp til hvordan de på en best mulig måte kan styre lokallaget. Her har vi lagt et dokument med forslag til hvordan lokalgruppene kan ivareta seg og medlemmene sine på en god måte, samt lagt ut brev og plakatmaler. Logg inn for å lese dokumentet og laste ned vedleggene

Æresmedlemmer

Jordmorforbundet NSF's styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette. Æresmedlemmene har ordinære medlemsrettigheter og fritas fra kontingent

Jordmorforbundets Nominasjonskomite

Valgkomiteen innstiller medlemmer for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for valgkomiteens funksjon. 

Jordmorforbundets Etiske utvalg

Jordmorforbundets Etiske utvalg består av 4 medlemmer som bistår landsstyret i saker som trenger særskilte etiske vurderinger, eller andre problemstillinger landsstyret eller komiteen selv synes vil være hensiktsmessig å drøfte.

5. mai - Den internasjonale Jordmordagen

Hvert år markerer Jordmorforbundet NSF den internasjonale Jordmordagen, 5. mai

Arrangementskomite

Arrangementskomiteen er ressurspersoner til Jormdorforbundets landsstyre og har erfaring med eller ansvar for å arrangere årlige fagkonferanser/ kurs.

Jordmorforbundet NSF i media

Jordmorforbundet er en synlig samfunnsaktør og kontaktes av media i de viktige sakene. Vi publiserer sakene hvor vi er omtalte fortløpende på sosiale media og større saker publiserer vi på nettsidene våre.