Info om faggruppen

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundets landsstyre består av politisk leder, nestleder og fem styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen. 

Vi har telefontid kl. 09:00 - 15:00 på hverdager. 

Sekreteriat: Prosjektleder Helene Normann Furnes mobil 466 30 002

Vi kan også nås på e-post: jordmor@nsf.no 

Her finner du kontaktinformasjon til styret:

Jordmorforbundet NSF - hva gjør vi?

Sammen er vi sterkere! Jordmorforbundet får gjennomslag for jordmorsaker. Som medlem i en av Norges største fagorganisasjoner er du trygg i NSF. Jordmorforbundet NSF bidrar til jordmorfagets utvikling og identitet - les mer om hvorfor jordmorforbundet NSF er den beste organisasjonen for jordmødre i Norge!

Lokalgrupper

Jordmorforbundet har lokalgrupper i de fleste fylker. Her finner du kontaktinfo til de ulike lokalgruppelederne eller kontaktpersoner i fylkene.

10 gode grunner til å bli medlem!

Lurer du på hvorfor du bør bli medlem i Jordmorforbundet NSF? Da må du lese dette!

Pressekontakt

Politisk Leder Jordmorforbundet

Hanne Charlotte Schjelderup: mobil 481 712 21

E-post: Haneri@nsf.no

 

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Henriksen: mobil 922 20 668

E-post: kristin.henriksen@nsf.no

 

Jordmorforbundets logo og pressebilde for nedlasting

Suppleringsvalg 2018

Medlemmer i Jordmorforbundet NSF kan nå avlegge stemme i suppleringsvalget. Du gjør det ved å svare på tekstmeldingen (SMS) du har mottatt. STEMMEFRIST ER 22.10.18

Medlemsfordeler i Jordmorforbundet NSF

Som medlem i Jordmorforbundet NSF får du mange medlemsfordeler svært få organisasjoner kan konkurere imot.

Resolusjoner

På hver generalforsamling vedtar Jordmorforbundet NSF en eller flere resolusjoner. Dette er fellesuttaleleser som skal sammenfatte hva medlemmene mener/ har blitt enige om på generalforsamlingen/ møtet. Her kan du lese jordmorforbundets resolusjoner

Lokalgruppenes verktøykasse Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mange lokallag ønsker tips og hjelp til hvordan de på en best mulig måte kan styre lokallaget. Her har vi samlet diverse informsjon og forslag til hvordan lokalgruppene kan ivareta seg og medlemmene sine på en god måte Logg inn for å lese mer

Æresmedlemmer

Jordmorforbundet NSF's styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette. Æresmedlemmene har ordinære medlemsrettigheter og fritas fra kontingent

Jordmorforbundets Nominasjonskomite

Valgkomiteen innstiller medlemmer for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens begynnelse. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for valgkomiteens funksjon. 

Jordmorforbundets Etiske utvalg

Jordmorforbundets Etiske utvalg består av 4 medlemmer som bistår landsstyret i saker som trenger særskilte etiske vurderinger, eller andre problemstillinger landsstyret eller komiteen selv synes vil være hensiktsmessig å drøfte.

5. mai - Den internasjonale Jordmordagen

Hvert år markerer Jordmorforbundet NSF den internasjonale Jordmordagen 5. mai.

Kurskomite

Komiteen er ressurspersoner til Jordmorforbundets landsstyre og har erfaring med eller ansvar for å arrangere årlige fagkonferanser/ kurs.

Jordmorforbundet NSF i media

Jordmorforbundet er en synlig samfunnsaktør og kontaktes av media i de viktige sakene. Vi publiserer sakene hvor vi er omtalte fortløpende på sosiale media og større saker publiserer vi på nettsidene våre.