Info om faggruppen

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF

Jordmorforbundets landsstyre består av leder og styremedlemmer som er valgt på generalforsamlingen.

Jordmorforbundet NSF - hvem er vi?

Sammen står vi sterkere
Jordmorforbundet NSF arbeider proffesjonelt og er den totalt sett største fagorganisasjonen for jordmødre og jordmorstudenter i landet. Jordmødre som organiserer seg i NSF, er med i ett av Norges aller største fagforbund med over 100.000 medlemmer. Det er ett demokratisk prinsipp at fagorganisasjoner med flest medlemmer skal ha størst gjennomslagskraft.

Noen av våre politiske seire:
- Jordmorforbundet NSF har sørget for at Helseforetakene må dokumentere at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor til fødende i aktiv fødsel følges opp, gjennom NSFs krav om dette i innspill til regjeringens Oppdragsdokument. Vår årlige nasjonale undersøkelse av landets fødselsomsorg har bidratt med nødvendig dokumentasjon for å sikre gjennomslaget.

- NSF har fått på plass flere 100 millioner øremerket til jordmor og helsesøsterstillinger i kommunen både i løpet av 2016 og 2017. Dette ga 36 nye jordmødre i kommunehelsetjenesten i løpet av 2016. I løpet av 2017 lyses det ut 251 millioner.

- NSF har sikret utdanningsstillinger for jordmødre i foretakene, med 80 prosent lønn under videreutdanningen til jordmoryrket.

Du er trygg i NSF
NSF har to hundre heltidsansatte og over tre tusen tillitsvalgte som står til din disposisjon. Jordmoryrket er belastende, derfor er uføreforsikring inkludert i vår kontingent. Du får gratis advokathjelp hvis du får utfordringer knyttet til ditt arbeidsliv. Våre advokater er noen av landets fremste på yrkesrett og skadeserstatning. Dette sikrer deg trygge arbeidsforhold, og profesjonell hjelp ved behov. 

Jordmorforbundet NSF bidrar til jordmorfagets utvikling og identitet
Masternivå på jordmorutdanning er kjempet fram av NSF. Den første jordmorboka på norsk er sponset av NSF, og revideres i disse dager. Hvert år betaler vi reisestøtte, stipender og forskerstøtte på tilsammen 14 millioner til våre medlemmer. Vi ønsker å høre fra deg, enten du er medlem, ønsker å bli det, eller har spørsmål og innspill til oss. Ta gjerne kontakt på epost: jordmor@sykepleierforbundet.no eller kontakt oss på Facebook eller Twitter 

Lokalgrupper

Jordmorforbundet har lokalgrupper i de fleste fylker. Her finner du kontaktinfo til de ulike lokalgruppelederne.

10 Gode grunner til å bli medlem!

Lurer du på hvorfor du bør bli medlem i Jordmorforbundet NSF? Da må du lese dette!

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Henriksen: 922 20 668

Jordmorforbundets logo og pressebilde for nedlasting

 

 

5. Mai - Den internasjonale Jordmordagen

Hvert år markerer Jordmorforbundet NSF den internasjonale Jordmordagen, 5. mai

Jordmorforbundet NSF i media

Jordmorforbundet er en synlig samfunnsaktør og kontaktes av media i de viktige sakene. Vi publiserer sakene hvor vi er omtalte fortløpende på sosiale media og større saker publiserer vi på nettsidene våre.