Info om faggruppen

Norsk selskap for sykepleieforskning

Norsk sykepleierforbud (NSF) satser på forskning og på forskerne fremover. Vi vil bidra i dette arbeidet, og vi vil få større innflytelse på dette området når vi nå er en egen faggruppe innenfor NSF.

Faggruppens formål

Her kan du lese om faggruppens formål.