Info om faggruppen

Norsk selskap for sykepleieforskning er ny faggruppe i Norsk sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbud (NSF) satser på forskning og på forskerne fremover. Vi vil bidra i dette arbeidet, og vi vil få større innflytelse på dette området når vi nå er en egen faggruppe innenfor NSF. Forbundsleder Eli Gunhild By ønsker oss velkommen som faggruppe i sitt innlegg om sykepleieforskning, som du kan lese her.