Info om faggruppen

NSFLIS

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for deg som engasjert intensivsykepleier.

Stiftet: 1978. Antall medlemmer: 2883 (pr 15.12.2017)

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA 4 ganger årlig
  • Lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Reisestipender til kurs- og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
  • Lokalgruppen får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Landsstyret sammen med en lokalgruppe arrangerer en årlig konferanse over 3 dager. Neste fagkongress er på Radisson Blu Hotel Tromsø 20-22.september 2017. Videre fagkongresser: 2018 i Ålesund og 2019 på Hamar. Se www.intensivkongress.no

Lokalgruppene arrangerer årsmøte i januar, ellers seminarer/fagdager/fagkvelder/fagkafeer som varierer i hvert fylke. 

Medlemsskap koster kr 520 for ordinære medlemmer 
og kr 220 for studenter i videreutdanning.

Information in English - NSFLIS

Welcome to NSFLIS' homepage on NSF. The Norwegian Nurses Organisation’s professional interest group of intensive care nurses (Norwegian acronym: NSFLIS). This website contains information about the professional group, aims, bylaws, organistion, activities and much more.

Protokoll generalforsamling 2017

Protokoll generalforsamling 20 september 2017

Utdanningsutvalget

Mandatet til utdanningsutvalget er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker og å jobbe med delegerte utdanningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

Utvalget består av 3 medlemmer samt utdanningsansvarlig fra landsstyret NSFLIS.

Rapport aktivitetsregistrering NAS

Prosjektrapporten fra NAS-prosjektet ble publisert i september 2011.

NSFLIS vedtekter

Vedtekter for NSFLIS ble endret på Generalforsamlingen 31.10.2012 og tilpasset vedtektsmodellen for faggrupper i NSF.

Prinsipprogram. Vedtatt på NSFLIS GF 2006

Prinsipprogrammet ligger vedlagt som PDF- fil.

Definisjoner

Definisjonene på intensivsykepleie, intensivsykepleier, intensivavdeling og intensivpasient ble behandlet på GF i 2006. Nedenfor finnes de definisjonene som ble vedtatt.

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie

Målet for prosjektet "Kvalitetsmål i intensivsykepleie" er å utarbeide generelle kvalitetsmål for den sykepleiefaglige tjenesten ved intensivavdelinger. Kvalitetsmålene er ment brukt som et rammeverk, og forutsetter videre utarbeidelse og konkretisering lokalt. Evaulering av kvalitetsmålene må også i hovedsak foretas på dette nivået.