Info om faggruppen

NSFLIS

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for deg som engasjert intensivsykepleier.

 

NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg

Mandatet til forsknings- og utdanningsutvalg er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, og å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

NSFLIS vedtekter

Vedtekter for NSFLIS ble endret på Generalforsamlingen 31.10.2012 og tilpasset vedtektsmodellen for faggrupper i NSF.

Protokoll generalforsamling 2017

Protokoll generalforsamling 20 september 2017

Rapport aktivitetsregistrering NAS

Prosjektrapporten fra NAS-prosjektet ble publisert i september 2011.

Prinsipprogram. Vedtatt på NSFLIS GF 2006

Prinsipprogrammet ligger vedlagt som PDF- fil.

Definisjoner

Definisjonene på intensivsykepleie, intensivsykepleier, intensivavdeling og intensivpasient ble behandlet på GF i 2006. Nedenfor finnes de definisjonene som ble vedtatt.

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie

Målet for prosjektet "Kvalitetsmål i intensivsykepleie" er å utarbeide generelle kvalitetsmål for den sykepleiefaglige tjenesten ved intensivavdelinger. Kvalitetsmålene er ment brukt som et rammeverk, og forutsetter videre utarbeidelse og konkretisering lokalt. Evaulering av kvalitetsmålene må også i hovedsak foretas på dette nivået.