Info om faggruppen

NSFLIS

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for deg som engasjert intensivsykepleier.

Stiftet: 1978. Antall medlemmer: 2838 (pr 28.09.2017)

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA 4 ganger årlig
  • Lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Reisestipender til kurs- og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
  • Lokalgruppen får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Landsstyret sammen med en lokalgruppe arrangerer en årlig konferanse over 3 dager. Neste fagkongress er på Radisson Blu Hotel Tromsø 20-22.september 2017. Videre fagkongresser: 2018 i Ålesund og 2019 på Hamar. Se www.intensivkongress.no

Lokalgruppene arrangerer årsmøte i januar, ellers seminarer/fagdager/fagkvelder/fagkafeer som varierer i hvert fylke. 

Medlemsskap koster kr 450 for ordinære medlemmer 
og kr 220 for studenter i videreutdanning.

NSFLIS landsstyre 2015 - 2017

Landsstyret i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen i Drammen 23. september 2015.

NSFLIS landsstyre består av leder, nestleder, 4 medlemmer og varamedlem. Leder er lønnet i 60% stilling.

NSFLIS har 19 lokalgrupper, med et lokalt styre i hvert fylke.

 

Utdanningsutvalget

Mandatet til utdanningsutvalget er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker og å jobbe med delegerte utdanningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

Utvalget består av 3 medlemmer samt utdanningsansvarlig fra landsstyret NSFLIS.

Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleier

Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 5.juni 2002

Information in English - NSFLIS

Welcome to NSFLIS' homepage on NSF. The Norwegian Nurses Organisation’s professional interest group of intensive care nurses (Norwegian acronym: NSFLIS). This website contains information about the professional group, aims, bylaws, organistion, activities and much more.

Valg på GF

På NSFLIS Generalforsamling 23.september 2015 ble det valgt nye styrerepresentanter til alle verv i NSFLIS sentralt.

 

NSFLIS Generalforsamling 2015

NSFLIS avholdt Generalforsamling i Drammen 23.september 2015. 

I denne artikkelen finner du sakspapirene til GF.

Rapport aktivitetsregistrering NAS

Prosjektrapporten fra NAS-prosjektet ble publisert i september 2011.

NSFLIS vedtekter

Vedtekter for NSFLIS ble endret på Generalforsamlingen 31.10.2012 og tilpasset vedtektsmodellen for faggrupper i NSF.

Prinsipprogram. Vedtatt på NSFLIS GF 2006

Prinsipprogrammet ligger vedlagt som PDF- fil.

Definisjoner

Definisjonene på intensivsykepleie, intensivsykepleier, intensivavdeling og intensivpasient ble behandlet på GF i 2006. Nedenfor finnes de definisjonene som ble vedtatt.

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie

Målet for prosjektet "Kvalitetsmål i intensivsykepleie" er å utarbeide generelle kvalitetsmål for den sykepleiefaglige tjenesten ved intensivavdelinger. Kvalitetsmålene er ment brukt som et rammeverk, og forutsetter videre utarbeidelse og konkretisering lokalt. Evaulering av kvalitetsmålene må også i hovedsak foretas på dette nivået.