Info om faggruppen

NSFs faggruppe for nevrosykepleiere

Faggruppen for nevrosykepleiere er åpen for alle som arbeider med pasienter med sykdom eller skade i nervesystemet, - i kommunehelsetjenesten eller i sykehus, ved nevrologiske avdelinger, nevrorehabilitering, intensivavdelinger, innen nevrokirurgi eller palliativ pleie. Overalt der man arbeider med ”nevropasienten”.

I 2013 gikk Norsk Neurologisk Sykepleieforening og NSFs faggruppe for nevrokirurgiske sykepleiere sammen til NSFs faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS). Vi er svært interessert i å ha tett dialog med medlemmene, så har du gode ideer eller forslag til styret er det bare å ta kontakt. Den nye faggruppen har mål om å være en sterk og tydelig faggruppe for sykepleiere som arbeider med nevrokirurgiske og/eller nevrologiske pasienter. 

Per i dag er vi ca 230 medlemmer, men vi skal bli mange flere. Spør dine kolleger om de er medlem. Det koster 300 kr i året å være medlem. Det er enkelt å melde seg inn via nettsiden til NSF www.nsf.no. Gå til ”Min side”. Eller send en e-post til faggruppen; nevrosykepleie@gmail.com, så ordner vi det!