Info om faggruppen

Hva gjør vi?

NSF-LKS sitt formål er å:

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet   Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor kardiologisk sykepleie

Generalforsamling 2019

NSF-LKS holder Generalforsamling under kongressen i Sandefjord 25.april.

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens landsstyre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens landsstyre minst 6 uker før generalforsamlingen holdes.

Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Generalforsamling 2019_Sakspapirer.pdf

Vervekampanje 2018/2019

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019.