Info om faggruppen

Hva gjør vi?

NSF-LKS sitt formål er å:

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet   Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor kardiologisk sykepleie

Vervekampanje 2019/2020

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2020.