Info om faggruppen

Hva gjør vi?

NSF-LKS sitt formål er å:

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling i kardiologisk sykepleie
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kardiologisk sykepleie nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet   Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet innenfor kardiologisk sykepleie

Vervekampanje 2018/2019

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019.

Medlemskontigent NSF-LKS 2019

Medlemskontigent for faggruppene 2019 er sendt ut til deg som er medlem i NSF-LKS i uke 48. Forfallsdata er 25.01.19.

Årsrapport 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 Årsrapporten for 2017 leses her ÅRSRAPPORT 2017.pdf

Ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform i Sentralt fagforum

Våren 2016 gjennomført arbeidsutvalget i Sentralt Fagforum (AU) en spørreundersøkelse blant samtlige styremedlemmer og øvrige medlemmer i NSF sine 34 faggrupper. Prosjektets formål var å drøfte ressursutnyttelsen, organiseringen og arbeidsformen i Sentralt fagforum. Hensikten med undersøkelsen i delrapport 1 var å speile aktivitetene og utfordringene i faggruppene. Her kan dere lese delrapport 1.

Faktureringsrutiner i NSF

Fra og med 2015 er det nye faktureringsrutiner for faggruppene i NSF.