Info om faggruppen

Vedtekter for NSF’s faggruppe for ØNH-sykepleiere

Stiftet 1999 som Norsk Faggruppe for ØNH-sykepleiere. Gruppen ble 1.07.09 medlem av NSF.

Stipend

Faggruppen deler hvert år ut flere stipend.