Info om faggruppen

FSRH

Rehabilitering.Farge2.jpg (Ingress 490)

NSFs Faggruppe for sykepleiere i ReHabilitering (FSRH) ble stiftet i 2004 og har ca. 250 medlemmer.

FSRH er organisert med et sentralt styre med medlemmer fra store deler av landet og fra ulike forvaltningsnivå i rehabilitering. Kontingent pr år er kr 250,-.

FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé, erfarings- og kunnskapsutveksling.

FSRH skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie i rehabilitering

FSRH skal bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og tverrfaglig kompetanse gjennom samarbeid med:

• andre faggrupper

• pasient/bruker- og pårørendeorganisasjoner

• helsepersonell og andre yrkesgrupper

FSRH skal utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk

FSRH skal være et kompetansemiljø innen sykepleie i rehabilitering.

Hvorfor bli medlem?

Rehabilitering er avhengig av sykepleiere med fokus på ressurser og mestring. Sykepleiefaget er en sentral del i rehabiliteringsprosessen hvor pasient/brukerperspektiv og samhandling står i fokus. Bli med å videreutvikle nettverket for utveksling av ideer, erfaring og kunnskap!

FAGGRUPPEN TILBYR:

• Erfaringsutveksling

• Sykepleiefaglig utvikling innen rehabiliteringsfeltet

• Informasjon om aktuelt fagstoff, kurs og konferanser

• Egen nettside

• Egne fagkurs med redusert deltageravgift

• Mulighet til å få økonomisk støtte til ulike prosjekter og hospitering

• Mulighet for å bli styremedlem, og slik være med på å påvirke sykepleiefaget i rehabilitering

 

Definisjon sykepleie i rehabilitering

DEFINISJON; SYKEPLEIE I REHABILITERING

"Er en aktiv målrettet prosess basert på individets samlede ressurser, der sykepleier i samhandling med andre aktører assisterer personen, familien og nettverket til mestring av eget liv. Gjennom relasjonsarbeid og intervensjoner, basert på fortid, nåtid og fremtid, etablerer sykepleieren et gjenoppbyggende miljø, ivaretar grunnleggende behov, fremmer verdighet og bistår personen med erfaring av ulike livsfenomen."

 

TILLEGGSBESKRIVENDE INFORMASJON

Utviser pragmatiske kommunikasjonsferdigheter som bidrar til trygghet, tillitt og velvære.

• Håndterer komplekse medisinsk tilfeller

• Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos pasient og pårørende samt opplæring av annet helsepersonell ved bruk av ulike pedagogiske prinsipper

• Setter mål for rehabiliteringsarbeidet i samarbeid med pasient, pårørende og andre  faggrupper

• Oppretter behandlingsplaner for opprettholdelse av best mulig helse og velvære

• Evaluerer og måler kontinuerlig intervensjoner og resultat opp mot eksisterende forskning

• Koordinerer klinikken og pasientens hverdag

(NSFs Faggruppe av Sykepleiere i ReHabilitering 2010)

Vi har laget ny brosjyre!

Se den her: Brosjyre FSRH

GF 2012

Referat Generalforsamling FSRH 2012

Referat GF 2010

Referat Generalforsamling FSRH 2010

Referat GF 2009

Referat Generalforsamling FSRH 2009

Referat GF 2008

Referat Generalforsamling FSRH 2008