Info om faggruppen

Om faggruppen

Referat fra Generalforsamlingen 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referatet er kun leselig for medlemmer

Referat

Vedtekter for FKS

På Generalforsamlingen 2017 ble nye vedtekter for FKS vedtatt. 

Vedtekter

FKS landstyrets beretninger

Du kan lese våre beretninger fra 2012 til og med 2017 her..

Medlemsinformasjon

Vi har 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Det er også to undergrupper under FKS. Vi har pr idag ca 1759 medlemmer, og vi har plass til flere!
Les mer om hvem som kan bli medlem, kontingentsatser og medlemsfordeler

Referater fra styremøter i NSFs FKS Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Referatene er kun tilgjengelig for medlemmene av FKS

Handlingsplan FKS 2017 - 2019

Revidert Handlingsplan   FKS sommeren 2017

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

Nye rutiner for fakturering av medlemskontingenten i faggruppene

Ny vervebrosjyre og rollup

Vi har laget nye vervebrosjyrer. Vi ønsker å bli enda flere i faggruppen vår. Alle lokallag har fått brosjyren,og det er ønskelig at de brukes lokalt!
Hvis dere trenger flere, kan dere henvende dere pr mail til leder i faggruppen, Mona Grytten
Det er laget EN roll-up som hovedstyret disponerer.

 

NB 25.01.18: hovedstyre jobber med å utarbeide en ny rullup. De lokallag som ønsker å trykke ny rullup , bees vente til denne er ferdig .

rollup_kreftsykepleiere.pdf
vervebrosjyre.pdf