Informasjon etter kurs

Forelesningsnotater Vårkurs 2019

Her er noen av forelesningsnotatene fra årets Vårkurs.

Forelesningsnotater Vårkurs 2018

Her er noen av presentasjonene fra årets Vårkurs.

Forelesningsnotater Vårkurs 2017

Her er noen av foredragene fra årets Vårkurs.

Forelesningsnotater Vårkurs 2016

 

 Her kommer noen av foredragene fra Vårkurset som vi har fått lov til å legge ut. 

Forelesningsnotat Vårkurs 2015

Notater: Trykk på overskrifta for nedlastning

Forelesningsnotat Vårkurs for Nyresjukepleiere 2014

Forelesningsnotater, Trykk på overskrifta. 

Samarbeidsmøte Dialyseenheter 2013

SjukehusetInnlandet Elverum og Lillehammer hadde ansvar for å organisere samarbeidsmøtet i Helse Sør-Øst for året 2013.

For at reisevegen skulle være så skånsom som mogleleg valgte Sjukehuset Innlandet at møtet vart halde i Rikshospitalets lokaler.

Målgruppa var som vanleg sjukepleiarar og hjelpepleiarar tilknytta dialyseavdelingar i Helse Sør-Øst. Deler av programmet var tilegna ernæring og blodtilgang. Sjukehuset Innlandet vil etter møtet dele erfaringar med blodtilgang til resten av Noregs kunnskapshungrige dialysepersonell.

Vedlagt vil de finne presentasjonar frå Pim Benshop og Jan Edenberg. Håper desse er til nytte for framtidige diskusjonar og behandlingar.

 

Mat og ernæring

Vårkurset 2014- Slides frå KEF Aas og Haaland