Informasjon fra styret

Referat fra styremøte 2.-3. november 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret hadde styremøte i Molde 2.-3. november 2018.

Les referatet fra styremøtet for å se hva vi jobber med.

Referat fra Lysgruppen - Møte 18.04.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Lysgruppen er satt ned av styret i NSFFSDV. Hensikten er å revidere prosedyrene og pasientinformasjonen omhandlende lysbehandling som ble laget mellom 2013 og 2015.

Lysgruppens første møte ble holdt 18.04.18.

Styremøte 30.05.18 og Samarbeidsmøte med DHP 31.05.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret i faggruppen hadde styremøte 30.05 og samarbeidsmøte med Dermatologisk Helsepersonell 31.05.18.

Referat fra møtene er nå lagt ut på nettsiden.

Referat fra styremøte i Oslo 18.04.18 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I forbindelse med årets Hudseminar 2018 ble det avholdt styremøte på Meet Ullevaal stadion, Oslo.

Referat fra Sentralt Fagforum - mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Sentralt fagforum er møteplass for NSFs faggrupper. Lederen i hver av faggruppene utgjør Sentralt fagforum.  I mars-18 hadde de møte. 

Vil du vite mer om hva som blir tatt opp i faggruppene?

Referat fra styremøte Finnskogtoppen 16.-18.11.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Referat fra styremøtet vi hadde på Finnskogtoppen 16.-18.11.17 ligger nå ute.

Saker som ble tatt opp er blant annet kongresser og seminarer 2018, ny lysgruppe og referat fra Sentralt Fagforum.

Referat fra samarbeidsmøte DHP og NSFFSDV

I 2019 skal Dermatologisk Helsepersonell (DHP) og NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatolgi og venerologi(NSFFSDV) arrangere felles hudseminar.

Referat fra styremøte i Oslo 13.06.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det ble holdt styremøte i NSFs lokaler i Tollbugata 13.06.17.

Referat konstitueringsmøte Hudseminar 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Etter generalforsamlingen ved Hudseminaret i Trondheim 21.04.17 ble det avholdt konstitueringsmøte med det nye styret.

Referat Generalforsamling 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Logg deg inn med medlemsnr. og se hva som ble vedtatt under Generalforsamlingen som ble avholdt ved Hudseminaret 21.04.17 i Trondheim.

Referat styremøte Trondheim 19.04.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I forbindelse med Hudseminaret 20-21.04.17 ble det avholdt styremøte 19.04.17. 

Medlemmene oppfordres til å gå inn og lese referatet for å holde seg oppdatert hva som skjer i styret og faggruppen.

Referat - styremøte Nittedal 14.02.17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Referat fra første styremøte i 2017 ligger nå tilgjengelig for medlemmene. 

Logg den inn med medlemsnr. for å få tilgang på referatet.

Referat fra styremøte 29.-30.11.16 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret i faggruppen møttes til styremøte ved St. Olavs Hospital, Trondheim, i november 2016.

Referat samarbeidsmøte 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Dermatologisk Helsepersonell (DH) og NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi (NSFFSDV) møtte til et samarbeidsmøte i november 2016.

Referat fra Nordisk styremøte 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Under Nordisk dermatologisk kongress april 2016 i Trondheim ble det avholdt styremøte hvor styret fra de nordiske faggruppene møttes.

Referatet og samarbeidsavtalen er forbeholdt medlemmene i faggruppen. 

Referat styremøte Trondheim 27.-29.04.16 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styremøte ble holdt i forbindelse med deltakelse ved Nordisk Kongress i Trondheim i april.

Referat fra styremøte 11-13.01.16 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Årets første styremøte ble avholdt på Finnskogtoppen 11. - 13. januar 2016.
Flere saker ble tatt opp. Blant annet vedr. Nordisk kongress som arrangeres i Trondheim i april 2016.

Referat styremøte København 07.10.15 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret i faggruppen hadde styremøte 07.10.15  i forbindelse med EADV i København. 

Logg deg inn medmedlemsnummer for å lese referatet. 

Referat fra EADV - Købehavn 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Styret til faggruppen reiste på EADV i Købehavn, oktober 2015. De har skrevet et utfyllende referat fra dagene der.

Det var også et eget sykepleiersymposium i forbindelse med EADV.

Nordisk styremøte under EADV - København 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det ble avholdt nordisk styremøte under EADV i København. Et nordisk samarbeid mellom sykepleierfaglige foreninger med fokus på dermatologi og venerologi. 

Referat fra styremøte 17. juni 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Det ble avholdt styremøte 17. juni 2015 på Park Inn Gardermoen. Nettredaktør var invitert til å delta på styremøte.