Informasjon om faggruppen

FAGGRUPPENS SATSNINGSOMRÅDER

  • Kvalitetssikre at endringer i skolen er i takt med samfunnets krav og pasient/brukers behov

  • Bidra til rekruttering og kunnskapsformidling til helsepersonell

  • Påvirke samarbeid mellom skole og yrkesliv

  • Arrangere årlige fagkonferanser

Generalforsamling 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Legger ut papirer til Generalforsamling 2019

Faggruppens vedtekter

Vedlegt er faggruppens vedtekter