Innovasjon og utvikling

Politisk plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020

NSFs politiske plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020 er en revisjon av tidligere plattform. Våre satsingsområder er å skape god kultur og gode rammebetingelser for å drive innovasjonsarbeid lokalt, innovasjon knyttet til organisering og fordeling av roller og oppgaver og ansvar, og å øke brukermedvirkningen i innovasjonsarbeid.

NSF har presisert klare forventninger til politiske myndigheter og arbeidsgivere på disse områdene.

 

Her kan du lese laste den ned som PDF.   

 

Sykepleiere med suksess i nytenkning

Finnes det fellesnevnere når sykepleiere tenker nytt? SINTEF har evaluert åtte forskjellige innovasjonsprosjekter.

Ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgsektoren

Omfordeling av ansvar og oppgaver blir et viktig virkemiddel i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En ny ansvars- og oppgavefordeling er ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne tilpasse helsetjenestene til befolkningens behov.