Innovasjon og utvikling

Politisk plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020

NSFs politiske plattform for innovasjon og tjenesteutvikling 2017-2020 er en revisjon av tidligere plattform. Våre satsingsområder er å skape god kultur og gode rammebetingelser for å drive innovasjonsarbeid lokalt, innovasjon knyttet til organisering og fordeling av roller og oppgaver og ansvar, og å øke brukermedvirkningen i innovasjonsarbeid.

NSF har presisert klare forventninger til politiske myndigheter og arbeidsgivere på disse områdene.

 

Her kan du lese laste den ned som PDF.   

 

Sykepleiere med suksess i nytenkning

Finnes det fellesnevnere når sykepleiere tenker nytt? SINTEF har evaluert åtte forskjellige innovasjonsprosjekter.

Høringssvar til akuttutvalget

NSF har gitt høringssvar til akuttutvalgets delrapport om fremtidens organisering av de prehospitale tjenestene.

– Må jeg be om lov til å medvirke i mitt eget liv?

Brukermedvirkning eller sykepleiermedvirkning? Samhandling mellom pasienter og helsepersonell i en ny tid.

Ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgsektoren

Omfordeling av ansvar og oppgaver blir et viktig virkemiddel i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En ny ansvars- og oppgavefordeling er ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne tilpasse helsetjenestene til befolkningens behov.