InspirA

InspirA

- AKSEPTERT SOM FAGFELLEVURDERT TIDSSKRIFT NIVÅ 1

InspirA er nå akseptert som fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1. Dette er et positivt løft for forskning og fagutvikling for anestesi- og intensivsykepleiere. Vi oppfordrer til innsending av forskningsartikler for publisering i vårt nye nasjonale fagfellevurderte tidsskrift. Forfatterveiledning legges ut på våre nettsider og påALNSF sine nettsider, samt på egen Facebook side «InspirA - Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing»

Artikler i tråd med retningslinjene innsendes redaktør Ann-Chatrin Leonardsen.

ISSN:0809-9707

 

Inspira 2009-2019

Her finner du de eldre utgavene av Inspira fra 2009-2019

Forfatterveiledning InspirA

Innsending av artikler til skjer via mail til ansvarlig redaktør Ann-Chatrin Leonardsen eller  på inspira789@gmail.com. Ansvarlig redaktør blinder manus før utsending til fagfeller.