InspirA

InspirA

- AKSEPTERT SOM FAGFELLEVURDERT TIDSSKRIFT NIVÅ 1

InspirA er nå akseptert som fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1. Dette er et positivt løft for forskning og fagutvikling for anestesi- og intensivsykepleiere. Vi oppfordrer til innsending av forskningsartikler for publisering i vårt nye nasjonale fagfellevurderte tidsskrift. Forfatterveiledning legges ut på våre nettsider og påALNSF sine nettsider, samt på egen Facebook side «InspirA - Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing»

Artikler i tråd med retningslinjene innsendes redaktør Ann-Chatrin Leonardsen.

ISSN:0809-9707

 

Inspira 2018

Her finner du alle utgavene fra 2018.

InspiraA 2017

Her finner du alle utgavene fra 2017

Forfatterveiledning InspirA

Innsending av artikler til skjer via mail til ansvarlig redaktør Ann-Chatrin Leonardsen eller  på inspira789@gmail.com. Ansvarlig redaktør blinder manus før utsending til fagfeller.