Internasjonalt engasjement

Faggruppas søsterorganisasjoner i Norden

Her er en oversikt over de geriatriske sykepleierforeninger i Norden.