Internasjonalt engasjement

EONS European Oncology Nursing Society

FKS er medlemmer i EONS
Følg med på hva som skjer i Europa. Her er linken til Hjemmesiden til EONS.

Eons Magazine online:
http://www.cancernurse.eu/communication/eons_magazine.html

NSG Nordisk Samarbeidsgruppe

Ellen Rossland Hansen  er vår internasjonale kontakt. De nordiske kontaktene treffer hverandre på EONS konferanser hvert år i Europa. 


LINKER TIL HJEMMESIDENE

Sverige


Danmark
Island