Internasjonalt engasjement

PSSN arrangere nordisk konferanse på Færøyene september 2019

Trykk på bilde for mer info:

HORATIO konferanse mai 2018

HORATIO arrangerer konferanse på Færøyene i 10 til 12 mai 2018. Se lenke

Les mer her: SAFE SETTINGS

NSF-SPoR representert på generalforsamlingen til HORATIO

Representanter fra landsstyret i NSF-SPoR deltok på generalforasmlingen til HORATIO og festivalen forøvrig på Malta.

Se: www.horatio-web.eu 

Nordisk konferanse innen psykisk helse og rus

PSSN inviterer til nordisk konferanse i Malmø 14 - 16 september.

Internasjonalt samarbeid

Medlem i Psykiatriske Sykepleieres Samarbeid i Norden (PSSN)

Medlem i Horatio, EU-nettverk for psykiatriske sykepleiere www.horatio-web.eu