Internasjonalt samarbeid

Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn

Hva og hvem er NoSB?

NoSB ble stiftet i 1994, og arrangerer årlige samarbeidsmøter.
Danmark, Færøyene, Island, Sverige, Grønland, Finnland og Norge er representert.