Internasjonalt samarbeid

Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn

Hva og hvem er NoSB?

NoSB ble stiftet i 1994, og arrangerer årlige samarbeidsmøter.
Danmark, Færøyene, Island, Sverige, Grønland, Finnland og Norge er representert.

 

Community Practitioners and Health Visitors Association, Storbritannia

LaH har i vår handlingsplan en målsetting om å etablere samarbeid med kolleger i andre europeiske land, eksempelvis Storbritannia. En hovedaktivitet er å etablere kontakt med den engelske organisasjonen for health visitors.

Nordisk konferanse - en arena for helsesøstre

Barnesykepleierforbundet og Landsgruppen av helsesøstre NSF var i september vertsskap for Nordisk konferanse for sykepleiere som arbeider med barn, unge og deres familier. Konferansen ble avholdt på Holmenkollen Park Hotel Rica.

21.september ble det avholdt samarbeidsmøte for representanter fra de nordiske faggruppene/sammenslutningene som deltar i NoSB-samarbeidet. Referat fra dette og revidert samarbeidsavtale kan du lese her. Det ble også enighet om en felles resolusjon vedr. barselomsorgen, som sende Nordisk Ministerråd samt de respektive lands helseministre. Resolusjonen er under sluttføring i disse dager og vil bli publisert når den er sendt.

22.-23.september deltok vel 200 deltagere fra Danmark, Grønland, Island, Sverige og Norge på den første Nordiske konferansen på mange år. Aktuelle og gode forelesere og mulighet til å etablere nye kontakter og nettverk, gjorde at deltagerne var godt fornøyde. Språk er en utfordring på fellesnordiske arrangement, men en kombinasjon av nordiske og engelske foredrag gjorde det mulig for de fleste å få med seg det meste.

De foredragene vi har fått tillatelse til å publisere, finner du på NoSBs egen nettside www.nsf.no/nosb/conferences

På neste nordiske konferanse i Sverige i 2014, håper vi at langt flere helsesøstre deltar!

Zambia - organisasjonsoppbygging og HIV/Aids-arbeid

NSF har i mange år støttet det nasjonale sykepleierforbundet i Zambia (ZUNO), blant annet med støtte til hiv-positive sykepleiere. God helse er avgjørende både i arbeidslivet og privat. Flere tusen zambiske sykepleiere har fått opplæring om hiv/aids, med oppfordring om å la seg teste. Et nasjonalt nettverk med over 100 lokale støttegrupper ble opprettet slik at sykepleiere på grasrotnivå kan bistå hverandre.

Internasjonalt engasjement

LaH NSF har i mer enn ti år deltatt i Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn - NoSB.

LaH NSF  ønsker å etablere et bredere internasjonalt samarbeid, og vurderer fortløpende hvordan dette kan skje gjennom deltagelse i formelle fora/overbygninger, faglige konferanser, samarbeidsprosjekt osv.

Vi  (dvs. leder LaH NSF)har bidratt i evaluering av NSFs prosjekt med støttegrupper for sykepleiere med HIV/Aids, samt med informasjon om drift av faggrupper i Zambia.

ICN - INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES

I kraft av å være sekretær i Arbeidsutvalget (AU) til Sentralt Fagforum, deltok LaHs leder i juni/juli 2009 på den internasjonale sykepleiekongressen  i Durban, og i mai 2011 i Valetta, Malta. Du finner mer omfattende omtale av ICN på NSFs hovedsider. Her er helt kort noen inntrykk sett med helsesøsterøyne.