Internasjonalt samarbeid

Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere

Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere (NOSAM)

EfCCNa

 

European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) er den europeiske union av intensivsykepleiere.

WFCCN

 

World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN) er den internasjonale organisasjonen for Intensivsykepleiere.

MICE-ICU symposium, 14 september 2018!

Velkommen til MICE-ICU symposium i Amsterdam 14 september!

Information in English - NSFLIS

Welcome to The Norwegian Association of Critical Care Nurses (Norwegian acronym: NSFLIS).

This website contains information about the professional group, aims, bylaws, organistion, activities and much more.

EfCCNa Nyhetsbrev

European federation of Critical Care Nursing assosiations har mange interessante prosjekter og arrangerer flotte kongresser.

I denne spalten publiserer vi nyhetsbrevene fra EfCCNa.

Nyhetsbrev fra WFCCN

E-news fra WFCCN finner du i denne artikkelen