Internasjonalt samarbeid

NOSAM

Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere

EfCCNa

 

European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) er den europeiske union av intensivsykepleiere.

WFCCN

 

World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN) er den internasjonale organisasjonen for Intensivsykepleiere.

Information in English - NSFLIS

Welcome to NSFLIS' homepage on NSF. The Norwegian Nurses Organisation’s professional interest group of intensive care nurses (Norwegian acronym: NSFLIS). This website contains information about the professional group, aims, bylaws, organistion, activities and much more.

EfCCNa Nyhetsbrev

European federation of Critical Care Nursing assosiations har mange interessante prosjekter og arrangerer flotte kongresser.

I denne spalten publiserer vi nyhetsbrevene fra EfCCNa.

Nyhetsbrev fra WFCCN

E-news fra WFCCN finner du i denne artikkelen