Internasjonalt

Pediatric Nursing Association of Europe, PNAE

Pediatric Nursing Association of Europe, PNAE er etablert som en regional overbygning for barnesykepleieres fagorganisasjoner og ble etablert i 2003 som en regional gruppe av den internasjonale barnesykepleiersammenslutningen, IAPN. 

Sammenslutningen vokser fra år til år. I dag er det 34 land i Europa som er med i sammenslutningen. PNAE arrangerer ett til to årlige møter og hvert andre eller tredje år en europeisk konferanse.

 

NoSB møte i Oslo 22.-23. oktober 2015

NoSB - Board møte i Oslo

fra venstre

Maria Larm- Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Súsanna Funding- Fagligt forbund for børnesygeplejersker og sundhedsplejersker på Færøerne.

Anja Smeland, styremedlem Barnesykepleierforbundet

Kristin Sofie Waldum, Landsgruppen av Helsesøstre

Susanna Lucke, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Susanne Hede, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 

 

 

PNAE - Felles uttalelse

 Til ansvarlige departementer, fagforbund, helseforetakforetak, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, Barnekonvensjonen og Barneombudet

Felles uttalelse fra Paediatric Nursing Associations of Europe

Paediatric Nursing Association of Europe, PNAE ble etablert i 2003 og har i dag representanter fra 34 land over hele Europa. PNAE er en regional gruppering av International Association of Pediatric Nursing [IAPN] og har som mål å:

  • Forbedre omsorgen for barn og unge over hele Europa.
  • Bruke FNs barnekonvensjon til å fremme helse og utvikling hos barn.
  • Oppmuntre til kommunikasjon mellom alle sykepleiere som jobber med barn for å fremme omsorg for alle barn. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsindikatorer i barne- og neonatalsykepleie - en samlet uttalelse fra PNAE

Innledning

The Paediatric Nursing Associations of Europe Network (PNAE) gjennomførte en undersøkelse gjennom hele 2008 for å identifisere service og kliniske kvalitets indikatorer for pediatriske- og neonatale tjenester over hele Europa. Målet var å bli enige om en uttalelse om service og kliniske kvalitets indikatorer, og å forenkle utveksling av beste praksis og eksempler på revisjons-og pasienttilfredshet verktøy som for tiden brukes over hele Europa.

BSF og europeisk samarbeid - Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE)

PNAE (Artikkelbilde)I 2007 ble BSF invitert til å delta i Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE), et europeisk samarbeid av sykepleiere som jobber med barn.

Her finner du en presentasjon av PNAE, og hva samarbeidet går ut på.